Procedură privind organizarea și desfășurarea testului de competență lingvistică

 

Tematica probelor testului de competență lingvistică și modele de subiect (proba scrisă, proba orală)

 

Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză pentru înscriere în clasa a V-a, an școlar 2016 - 2017